VELKOMMEN TIL SÆRSLEV GF
 
Gymnastik - Judo - Folkedans - Badminton - Krolf - Hockey
 
 
 

Generalforsamling

Særslev Gymnastikforening den 2. oktober 2018 kl. 19.30

På Særslev Skole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens ( Styregruppens) beretning

3. Beretning ved udvalgene

· Badminton

· Folkedans

· Gymnastik

· Judo

· Krolf

4. Kassererens (Styregruppens) beretning

5. Beretningerne stilles til godkendelse

6. Forslag til vedtægtsændringer (se forslagene på hjemmesiden)

7. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er for 1 år

På valg er: Monika Frick – modtager genvalg - vælges for 2 år

Vi mangler 1 bestyrelsesmedlem – som vælges for 1 år

Folkedans: på valg er Anne-Grete Hansen – valget sker i folkedanserafdelingen

Judo: på valg er Holger-Henning Carlsen – valget sker i judoafdelingen

Krolf: på valg er Inge Nielsen – valget sker i krolfafdelingen

8. Valg af 1 suppleant

9. Valg af revisor. På valg er Kinnie Breckling

10. Forslag til foreningens virke det kommende år

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt